• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Tražilica

Meandar Media

traka nocni vrtlar

Andrej E. Skubic: Koliko si moja?

E-mail Ispis

Nova knjiga u izdanju Meandarmedije

Andrej E. Skubic: Koliko si moja?

Glavni junak koji je cijelo vrijeme u samorefleksivnom stanju, sam sebi najve?a je zagonetka. Moe li se iznova zbliiti sa enom koja ga je prevarila? Moe li prihvatiti dijete koje je za?eto s nekim drugim? Je li sposoban oduprijeti se tipi?nom ma?isti?kom refleksu mo?i i kontrole i u sebi na?i bezuvjetnu ljubav i opratanje? Tu su jo suptilni pogled u psihu junaka, subverzivnost koja izvire iz pitanja kakve su danas uloge spolova i matovita romaneskna struktura koja omogu?ava savitljivost i slojevitost pri?e. Najbitnija, a ujedno i najdirljivija strana romana je, pak, da si glavni protagonist ne postavlja samo pitanje Koliko si moja? ve? i pitanje Koliko sam tvoj? i time mjeri udaljenosti koje svima nama neprestano pobu?uju pitanja udaljenosti srca.

M. ?., delo.si

Ova proza napisana je suvereno, u prepoznatljivom skubicovskom stilu. Kompozicijski je okretna, s reminiscencijama, s ironi?nim odmakom izme?u ispripovjedanog i preu?enog.

Matej Bogataj, Mladina

Koliko si moja? je pri?a o ljubavi i pri?a o imetku. Isto tako to je pri?a o pojedincu koji se mora suo?iti s gubitkom onoga i onih za koje je mislio da ih ima.

studentskazalozba.si

Klju?na rije? oko koje se vrti pri?a je posjedovati. Pravni izraz koji je brzo postao dijelom i Tomovog vokabulara, no njemu on ne zna?i samo vlasni?ko pravo na zemljini posjed, ve? i na ljude. Pitanje koliko si moja? zato postaje jo bitnije, jer odgovor na njega izraava mjeru pripadnosti.

radiostudent.si

Knjigu kupite na web knjiari http://uzitakitekst.com/ 

                                                                                       AndrejESkubic Koliko si moja - webshop

 

       

 

Autori
kontakt

Meandar Media d.o.o.
Tel: +385 (0)1 481 30 22
Fax: +385 (0)1 481 33 23
Email: prodaja@meandar.hr
Adresa: Zagreb; Krajika 10-1
OIB: 23603203647 

Vie informacija ...

Podaci o prodajnom mjestu

Knjiara Uitak&Tekst
Email: uzitak.i.tekst@meandar.hr
web knjiara "UITAK I TEKST"
Tel: +385 (0)1 481 30 22

Zadnje dodani ?lanci