• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Tražilica

Meandar Media

traka nocni vrtlar

E-mail Ispis

Potovani, obavjetavamo Vas da do daljnjega ne primamo nikakve autorske rukopise.

Sa tovanjem...

 

Meandarmedia - 18. 4. 2014.

_____________________________________________________________________

Naputak autorima za slanje novih tekstova (rukopisa)

Na nae adrese, klasi?nu i internetske, svakodnevno stiu novi autorski tekstovi, koje jo uvijek ?esto zovemo rukopisima, u razli?itim formatima, ili u razli?itim oblicima ispisa. Stanje na tritu knjige, nae financijske mogu?nosti, kao i gotovo dva desetlje?a rada na odravanju u podizanju razine nae produkcije, doputaju nam da godinje produciramo jedan do dva autorska teksta novih pisaca.
Kako bismo Va tekst mogli kvalitetno uredni?ki ili recenzentski razmatrati, molimo Vas da ga poaljete u nae urednitvo isklju?ivo kao klasi?nu potansku poiljku, ispisanu jednostrano na formatu A4 (veli?ine sloga 12 to?aka, dvostruki prored) sa sljede?im podacima i prilozima:
podaci o autoru, kratka biografija (najvie 1000 chr)
kratak sadraj rukopisa (od 5000 do 7000 chr)
integralni ispis teksta
frankirana omotnica s adresom za odgovor

Adresa za slanje poiljke:
MEANDAR MEDIA d.o.o
Redakcija
Petrinjska 51/3
HR-10000 ZAGREB

Nekompletne poiljke, poslane bez priloga ili na druga?iji na?in, ne?emo razmatrati. Odgovore o prihva?anju ili neprihva?anju vaega teksta moete o?ekivati 90 do 120 dana od primitka poiljke. Autorske tekstove (rukopise) ne vra?amo.

 

Autori
kontakt

Meandar Media d.o.o.
Tel: +385 (0)1 481 30 22
Fax: +385 (0)1 481 33 23
Email: prodaja@meandar.hr
Adresa: Zagreb; Krajika 10-1
OIB: 23603203647 

Vie informacija ...

Podaci o prodajnom mjestu

Knjiara Uitak&Tekst
Email: uzitak.i.tekst@meandar.hr
web knjiara "UITAK I TEKST"
Tel: +385 (0)1 481 30 22

Zadnje dodani ?lanci